Liidien kvalifiointi – mitä, miksi ja miten?

Liidien kvalifiointi tai liidien luokittelu, validointi ja arviointi tarkoitettavat yhtä ja samaa asiaa: toimenpiteitä, joiden avulla jaetaan iso massa kontakteja potentiaalisiin ja...

Lue artikkeli

Liidejä siellä, liidejä täällä – tunnistaako B2B-myyntisi liidin, kun sellainen seisoo edessänne?

Lue artikkeli